Przyroda

Najbliższe otoczenie Domu na Końcu Świata
Noclegi Paszków Kotlina Kłodzka Polanica Góry Bystrzyckie
Noclegi Paszków Kotlina Kłodzka Polanica Góry Bystrzyckie
Noclegi Paszków Kotlina Kłodzka Polanica Góry Bystrzyckie
Noclegi Paszków Kotlina Kłodzka Polanica Góry Bystrzyckie
Noclegi Paszków Kotlina Kłodzka Polanica Góry Bystrzyckie

    Nasz Dom zbudowaliśmy na skraju lasu. Otacza go górska łąka. Ten kolorowy dywan tworzony jest przez wiele gatunków kwiatów. Rosną tu: konwalie leśne, pierwiosnki, zawilce, fiołki, i wiele innych. Naszą dumą są Róże Kłodzkie - symbol całego regionu. Jest to rzadki gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową. 
Od wczesnego poranka do późnego wieczora wokół domu rozlega się śpiew kilkunastu gatunków ptaków. Odgłosy tego cudownego chóru mają magiczną relaksacyjną moc.
Często do okien zaglądają sarny i jelenie, a po łąkach w radosnych podskokach skikają zające.

Polanica Zdrój i Paszków to cudowne miejsca pełne zieleni.

Jaskinia Niedźwiedzia

Naj­więk­sza ja­ski­nia w Su­de­tach sły­nie z bo­ga­tej szaty na­cie­ko­wej przy­bie­ra­ją­cej wsze­la­kie formy - sta­lak­ty­tów, sta­lag­mi­tów, ka­skad, dra­pe­rii czy pereł ja­ski­nio­wych.
W ja­ski­ni żyją nie­to­pe­rze, a swoją nazwę za­wdzię­cza od­kry­ciom szcząt­ków niedź­wie­dzi (żyły tu też inne zwie­rzę­ta). Łącz­na dłu­gość ko­ry­ta­rzy ja­ski­ni prze­kra­cza 2,5 km, wy­jąt­ko­wą czę­ścią jest sala "Szam­pań­ska" o wy­so­ko­ści 50 me­trów, na­to­miast w 2012 r. od­kry­to naj­więk­szą salę w ja­ski­ni. Zwana salą Ma­sto­don­ta prze­strzeń ma ponad 100 me­trów dłu­go­ści, do 30 me­trów wy­so­ko­ści oraz 30-40 me­trów sze­ro­ko­ści.


Odległość od Paszkowa - 35 km.

Czarna Góra

Czarna Góra to szczyt 1205 m n.p.m. w Masywie Śnieżnika. Jest widoczna z niemal całej Kotliny Kłodzkiej jako wysoki i stromy szczyt, kontrastujący z szeroką kopułą Śnieżnika.
Na szczyt można wjechać krzesełkową koleją linową o długości 1367 m i różnicy wzniesień 379 m
. Stoi tam drewniana wieża widokowa o wysokości 14 metrów.
Z wieży rozciąga się piękna panorama, Kotliny Kłodzkiej, a czasem zauważyć można szczyty Karkonoszy, światła Wrocławia lub nawet Pragi. Jest to najlepszy punkt widokowy
w Masywie Śnieżnika.

 


Odległość od Paszkowa - 31 km.

Szczeliniec Wielki

Szczeliniec Wielki to najwyższy ( 919 m.n.p.m.) i najładniejszy szczyt w Górach Stołowych na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych. Należy on do Korony Gór Polski i jest jedną
z największych atrakcji turystycznych Sudetów.
Jego wierzchołek tworzy skalny labirynt skał piaskowcowych, który na krańcach tworzy skalne tarasy widokowe - to cudowne miejsce powinien zobaczyć każdy turysta.
Wejście na wierzchołek i przejście przez skalne miasto zajmuje około 2 godzin.

 


Odległość od Paszkowa - 31 km.

Wodospad Wilczki

Największy wodospad w Masywie Śnieżnika, drugi co do wysokości w Sudetach. Spada z 22 m do kotła i dalej płynie wąskim kanionem, którego pionowe skały osiągają do25 m wysokości. Wokół wodospadu rośnie piękny, stary las. Przy wodospadzie znajduje się mostek, a na nim dziesiątki kłódek pozostawionych przez zakochane pary.
Wodospad znajduje się zaraz przy wjeździe do Międzygórza, dojście do niego prowadzi bezpośrednio z położonego obok parkingu.


Odległość od Paszkowa - 32 km.