Regulamin pobytu ze zwierzętami

  1. Przyjazd psa prosimy poprzedzić zgłoszeniem podczas rezerwacji pokoju.

  2. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy , pod opieką
    właściciela, bądź osoby upoważnionej.

  3. Zwierzęta nie mogą przebywać w salonie w porze posiłków.

  4. Właściciele zwierząt są zobligowani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez pupila na terenie siedliska.

  5. Właściciele są odpowiedzialni za niezakłócanie spokoju innym gościom.

  6. Kosztami ewentualnych szkód spowodowanych  przez zwierzęta będą obciążeni ich właściciele.

  7. Opłata za pobyt psa lub kota wynosi 20 zł za dobę.