Konkurs
"Wypoczynek na Końcu Świata"

Byłeś w Domu na Końcu Świata? - Być może chciałbyś tu jeszcze wrócić?
Teraz masz wyborną okazję, by zrobić to zupełnie za darmo.
Wystarczy, że prześlesz nam swoje wspomnienia w postaci od 3 do 7 fotografii lub 3-minutowego filmu a wszystko wzbogacisz krótkim opisem.
Wspomnienia należy wysyłać na adres: konkurs@koniec-swiata.com.pl do dnia 30.09.2015 r.
Nagrody:
1.miejsce - 5 - dniowy pobyt w Domu na Końcu Świata dla 2 osób o wartości 650 zł.

2.miejsce - 3 - dniowy pobyt w Domu na Końcu Świata dla 2 osób o wartości 390 zł.

3.miejsce - 2 - dniowy pobyt w Domu na Końcu Świata dla 2 osób o wartości 260 zł.

Regulamin

I. CELE KONKURSU.

 

1.PRZEKAZANIE CZYTELNIKOM STRONY  INFORMACJI O MIEJSCACH WARTYCH  ZWIEDZENIA  ORAZ ZACHOWANIE PRZED  ZAPOMNIENIEM  WSPOMNIEŃ Z POBYTU  W DOMU NA KOŃCU ŚWIATA.

2. PRZEKONANIE NIEDOWIARKÓW, ŻE WBREW OBIEGOWEJ OPINII MOŻNA BYĆ SZCZĘŚLIWYM BEZ TELEWIZORA Z DALA OD GALERII HANDLOWYCH I HIPERMARKETÓW.

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

 

1. KONKURS JEST ADRESOWANY DO GOŚCI DOMU NA KOŃCU ŚWIATA..
2. WSZYSTKIE WSPOMNIENIA MUSZĄ BYĆ BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z TERENEM KOTLINY KŁODZKIEJ I POCHODZIĆ Z OKRESU CZERWIEC - WRZESIEŃ 2019 R.
3. WSPOMNIENIA POWINNY BYĆ PREZENTOWANE W FORMIE OD 3 DO 10 FOTOGRAFII LUB 1 FILMU O MAX. CZASIE TRWANIA DO 3 MIN. I  DODATKOWO UZUPEŁNIONE KRÓTKIM OPISEM.
3.A.  WSPOMNIENIA NALEŻY WYSŁAĆ NA ADRES DOM@KONIEC-SWIATA.COM.PL W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 30.10.2019 R.

4. JEDEN AUTOR MOŻE ZGŁOSIĆ JEDNĄ PRACĘ
 

III. WYBÓR NAJCIEKAWSZYCH WSPOMNIEŃ.

 

1. KOMISJĄ KONKURSOWĄ BĘDĄ INTERNAUCI, KTÓRZY W OKRESIE OD 8 DO 30 LISTOPADA DROGĄ GŁOSOWANIA WYBIORĄ NAJCIEKAWSZE WSPOMNIENIA.

 

IV. NAGRODY.

 

1. DLA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU PRZEWIDZIANE SĄ NAGRODY:.

1.A. ZA 1 MIEJSCE - 5 DNIOWY POBYT W DOMU NA KOŃCU ŚWIATA DLA 2 OSÓB  O WARTOŚCI 600 ZŁ
1.B ZA 2 MIEJSCE - 3 DNIOWY POBYT W DOMU NA KOŃCU ŚWIATA DLA 2 OSÓB  O WARTOŚCI 360 ZŁ

1.C ZA 3 MIEJSCE - 2  DNIOWY POBYT W DOMU NA KOŃCU ŚWIATA DLA 2 OSÓB  O WARTOŚCI 240 ZŁ

2. WSZYSTKIE WSPOMNIENIA ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ WWW.KONIEC-SWIATA.COM.P-L

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

1. NADSYŁAJĄC PRACĘ AUTOR ZGADZA SIĘ NA OPUBLIKOWANIE PRAC NA STRONIE INTERNETOWEJ.

2. BIORĄC UDZIAŁ W KONKURSIE UCZESTNIK AKCEPTUJE NINIEJSZY REGULAMIN.

3. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ WYDŁUŻENIA TERMINÓW JEŚLI BĘDĄ TEGO WYMAGAŁY OBIEKTYWNE OKOLICZNOŚCI.